Chicflight Sewhosofthum

Nový občanský zákoník - Principy a základní pojmyPDF, ebook, epub (ePub, fb2, mobi)
Monika Novotná, Petr Novotný, Monika Štýsová, Jitka IvičičováOrientujte se v novém občanském zákoníku! Převratné změny v občanském právu se od 1. ledna 2014 dotknou úplně každého. Nová řada populárně naučných publikací komplexně pokrývající celou problematiku upravenou novým občanským zákoníkem je určena hlavně čtenářům, kteří nejsou právními odborníky, ale potřebují se orientovat v nové právní úpravě. V první části čtenář získá přehled o základních zásadách nového občanského zákoníku. Jde o základní pilíře, na kterých je nová právní úprava postavena a které jsou vodítkem pro interpretaci a aplikaci dalších zákonných ustanovení. Vysvětlujeme nově pojmy fyzická a právnická osoba, osobnost, svéprávnost. Vysvětlíme, jak vzniká právnická osoba, jaké má orgány, jak se mění a jak zaniká. Dále se věnujeme smluvnímu i zákonnému zastoupení a speciálním podmínkám zastoupení členem domácnosti a zastoupení podnikatele. Získáte základní představu o věcech a právních skutečnostech, tedy právních jednáních a právních událostech....celý text


Nový obanský zákoník zachovává souasný pojem podnikatel a nevrací se k tradinímu pojmu obchodník i . Dallas College Econnect. Orientujte se v novém obanském zákoníku. Chcete si peíst knihu Nový obanský zákoník Principy a základní pojmy ve formátu PDF? Dobrá volba. V lednu 2014 zane platit nový obanský zákoník.


Nový Občanský Zákoník 2018

Základní pojetí literatury. ledna 2014 dotknou úpln kadého. Nový obanský zákoník Orientujte se v novém obanském zákoníku Udlejte si jasno v pojmech a v základních zásadách které pináí tento zcela nový pedpis Budete to potebovat v. EAN 51634 ISBN 634. Vysvtlíme jak vzniká právnická osoba jaké má orgány jak se mní a jak zaniká. Nová ada populárn nauných publikací komplexn pokrývající celou problematiku upravenou novým obanským zákoníkem je urena hlavn tenám kteí nejsou právními odborníky ale potebují se orientovat v nové právní úprav. publikaci Realizace obálky Jan Dvoák Sazba Antonín Plicka Odpovdná redaktorka Ing. Nový obanský zákoník Principy a základní pojmy Od autor Novotný Petr Iviiová Jitka Novotná Monika týsová Monika. Objednací kód ND235491. Info Grada 2014 1. Kapitola 1 Základní zásady nového obanského zákoníku i. Malé princ obrázky. Název Nový obanský zákoník Principy a základní pojmy. i se zmnami v pojetí stávajících institut pojetí vci pojetí nemovitosti kontraktaní proces aj.. Manga série knihy slam dunk. Studium genderů. Pes 17 000 eknih tenáské recenze Slevy na bestsellery 25 .

Zákaznický servis obhájce platu.


PDF knihy bazár Nový občanský zákoník - Principy a základní pojmy PDF. Elektronické knihy nejznámější PDF Monika Novotná, Petr Novotný, Monika Štýsová, Jitka Ivičičová.