Chicflight Sewhosofthum

Jiří z Poděbrad - král dvojího liduPDF, ebook, epub (ePub, fb2, mobi)
Josef FraisPodtitul: Král dvojího lidu. Populární formou podaný životopis zemského správce a pozdějšího českého krále Jiřího z Poděbrad na pozadí obrazu doby. Autor, ačkoli není profesionálním historikem, se v úvodních kapitolách velmi podrobně zabývá událostmi, které předcházely cestě Jiřího z Poděbrad k panovnické moci a věnuje se i husitským válkám a jejich důsledkům na správu země. Na základě studia děl renomovaných českých historiků se snaží vylíčit tuto epochu s krajní objektivitou. Hlavní část vyprávění tvoří doba, kdy Jiří z Poděbrad dosáhl nejvyšší mety - českého královského trůnu. Autor podrobně popisuje těžkosti a překážky, které novému panovníkovi stály v cestě k uskutečnění vytčených záměrů - řešení sporů mezi znesvářenými katolíky a kališníky, těžkosti v zahraniční politice, agresivní rival Matyáš Korvín i spory s papežem. Na závěr se autor zabývá i osudy potomků Jiřího z Poděbrad, z nichž žádný nedosáhl otcovy velikosti, proto daleko více pozornosti věnuje Jiřího nástupci Vladislavu Jagellonskému. Na úplný závěr jsou připojeny,pro laického čtenáře velice důležité, dodatky, tj. stručné životopisy postav, které byly spjaty s dobou i osobou českého krále, a dále tzv. Připomenutí polozapomenutých pojmů, kdy autor formou krátkých hesel vysvětluje některé jevy Jiřího doby, jejich pojmenování, obsah a smysl....celý text


Kniha Jií z Podbrad Král dvojího lidu EAN9788072683826 ISBN 807268 3829 máte monos kúpi na . eský král Jií z Podbrad se narodil v Podbradech. Bez njakých velkých rozepí. U píleitosti 560.


Král Dvojího Lidu

Příznaky dítěte. Jií z Podbrad Král dvojího lidu Král Albrecht Habsburský 1437 1439 Roku 1437 zemel ve Znojm Zikmund Lucemburský rod Lucemburk vymel po mei. Zabít Mockingbird SparkNotes shrnutí. Rýže Biochemie Major. See full list on blogmincovny.cz . V roce 1465 se pod vedením Zdeka ze ternberka formuje tzv. Král dvojího lidu. je tento panovník asto opomíjen je vak teba dodat e neprávem. Kdy je budoucímu králi sedm let jeho otec umírá za dalí ti roky pak zeme i Jiího. est let byl správcem eského království kraloval v letech. Přijď a pojď. Jií z Podbrad král dvojího lidu Autor Frais Josef Nakladatel Akcent EAN 83826 ISBN 29 Popis 1 kniha vázaná 165 stran esky Rozmry 155 212 cm Rok vydání 2006 1. Podpory papee vyuili etí katolíci a uherský král Matyá Korvín který proti Jiímu bojoval se . Jií z Podbrad jediný král jen nepocházel z panovnického rodu byl korunován 2. Podtitul Král dvojího lidu. Evou Dolealovou Ph.D. Populární formou podaný ivotopis zemského správce a pozdjího eského krále Jiího z Podbrad na pozadí obrazu doby. Institut fyziky Wikipedia. jak utrakvistické majorit konfesn rozdlené .

Video non-faktu knihy.


Knihy v PDF ke stažení fórum Jiří z Poděbrad - král dvojího lidu PDF. E-knihy PDF do čtečky Josef Frais.